Revelle Savoy Stripe

Giza Egyptian Cotton Percale.